Eksterne nyheter

Dette kan bli framtidens Sætre

Skrevet av torsdag, 20 november 2014 17:47
Publisert i Eksterne nyheter
Planutvalget fikk tirsdag denne uken en presentasjon av Conceptors planer for Sætre sentrum. På møtet var det også svært mange innbyggere som ville se hva som planlegges.

Nye veier for å krysse Oslofjorden

Skrevet av onsdag, 19 november 2014 17:00
Publisert i Eksterne nyheter
Det uttalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen da han onsdag fikk overlevert rapporten «Konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden». LES OGSÅ: Ny Rløykenvei og ny E18 LES OGSÅ: Oslofjordtunnelen åpnes for tungtrafikk igjen Et av konseptene som lanseres i rapporten erstatter både…

Statens vegvesen sier nei til tog under Oslofjorden

Skrevet av onsdag, 19 november 2014 14:57
Publisert i Eksterne nyheter
Det er hovedkonklusjonen i konsekvensutredningen av nye mulige forbindelser mellom øst- og vestsiden av Oslofjorden. Rapporten, utarbeidet av Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket ble onsdag overlevert Samferdselsdepartementet.

Foreslår bru eller tunnel mellom Moss og Horten

Skrevet av onsdag, 19 november 2014 13:13
Publisert i Eksterne nyheter
Det er konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden som foreslår å utrede videre en veiforbindelse mellom Moss i Østfold og Horten i Vestfold, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen. Utvalget leverte sin utredning til samferdselsminister Ketil…
Konseptutvalget leverte sin utredning til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) onsdag formiddag.   Usikre på bru eller tunnel Utvalget mener det vil kreve ytterligere utredning for å finne ut om veien bør legges i tunnel eller bru. En bru vil redusere…
Ønsker du å annonsere her?